• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Súng

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghe tưởng chừng như nghiêm trọng quá mức cần thiết song với bảo vệ và nhất là vệ sĩ chuyên nghiệp thì dường như súng là công cụ không thể thiếu.

Công dụng của súng rõ ràng là để trấn áp kẻ gây rối, bảo đảm an ninh với tính chất răn đe cao.

Tuy nhiên thực tế là chỉ với việc có súng bên mình thôi cũng đủ để khiến bản thân bảo vệ, vệ sĩ và cả khu vực an ninh được đảm bảo hơn rất nhiều bất chấp việc bảo vệ có sử dụng súng hay không.

Tất nhiên, nói vậy không có nghĩ là súng chỉ là công cụ làm cảnh.

Trong trường hợp bảo vệ, vệ sĩ phải rút trúng ra để làm nhiệm vụ, để trấn áp kẻ gây mất an ninh, bảo vệ, vệ sĩ chuyên nghiệp phải chắc rằng mình luôn luôn tuân theo luật, mục đích là để đảm bảo an ninh, an toàn cả về tính mạng và của cải của mọi người.

Hơn nữa, chỉ có những công ty bảo vệ chuyên nghiệp mới có đủ tiềm lực và khả năng trang bị súng cho bảo vệ, vệ sĩ.

Bảo vệ, vệ sĩ muốn được mang súng bên mình cũng phải đáp ứng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất và phải trải qua quá trình huấn luyện nghiêm túc, dài hơi và chuẩn hóa cao.