• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Công văn đôn đốc , nhắc nhở của Lãnh đạo Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh ASEAN đến từng mục tiêu bảo vệ trong toàn Công ty

Nhằm đảm bảo tăng cường công tác an ninh trong quý IV và tiếp những tháng cuối năm 2017, Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh ASEAN đã chỉ đạo công văn đến từng mục tiêu canh gác bảo vệ toàn Công ty.  Với mong muốn tất cả các mục tiêu canh gác bảo vệ trong toàn công ty nhận thức và nắm bắt được công việc. Yêu cầu tất cả các nhân viên bảo vệ thực hiện thật tốt theo phương trâm chỉ đạo từ phía ban lãnh đạo công ty.

 
<< Bắt đầu < Lùi 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 18 trong tổng số 23