• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Triển khai mục tiêu mới tại Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ trong đầu năm 2019Ngày 17 tháng 01 năm 2019 , Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh ASEAN vinh dự được tiếp quản đảm nhiệm bảo vệ an ninh trật tự cho mục tiêu mới tại: Trường đào tán Cán bộ Nguyễn Văn Cừ. Đây là một trong số những mục tiêu canh gác bảo vệ trọng điểm của Công ty. Với lục lượng bảo vệ chuyên nghiệp, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh ASEAN hy vọng đây sẽ là điểm sáng về công tác đảm bảo an ninh của Công ty.